Politică de confidențialitate

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

   Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificaţi periodic conţinutul acestei Politici de Confidenţialitate.  

Cine suntem și cum ne puteți contacta?

joysilver.ro este proprietatea RENANDI SRL, având următoarele date de identificare: sediul social în România, sat Floresti, comuna Floresti, str. Avram Iancu, nr. 421G, județ Cluj, cod poştal 407280, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj cu nr. J12/283/2004, CUI RO16075441

Tel.: +40(0)721 44 22 82

E-mail: contact@joysilver.ro

JoySilver în sensul  legislației cu privire la protecția datelor

Suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal. Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să ne contactați pe e-mail contact@joysilver.ro

Prin înregistrarea ca membru pe site-ul joysilver.ro utilizatorul declară că își dă consimțământul în mod expres și neechivoc ca datele sale cu caracter personal să intre în baza de date a societății Renandi SRL și să fie prelucrate și folosite în viitor de către aceasta.
  Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs.

Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos. Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.  

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciilor Joy silver în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei web Joy Silver;

b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

c) Soluţionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;

e) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

h) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile Joy Silver.

De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

2. Pentru marketing Dorim să vă ținem la curent cu privire la noutăţi şi la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/etc.)  conţinănd informaţii generale şi tematice, informaţii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-aţi achiziţionat, informaţii cu privire la oferte sau promoţii. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativă. În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin: – Modificarea setărilor din contul de client (Profil) în secțiunea “Abonare Newsletter”; – Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul Newsletter-ul pe care le primiți de la noi; sau prin – Contactarea Joy Silver folosind detaliile de contact descrise mai sus. În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

3. Pentru apărarea intereselor noastre legitime Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include: – Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei Joy Silver față de atacuri cibernetice: – Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente; – Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri. Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale. De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislaţia aplicabilă în această materie.    

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma joysilver.ro. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal  După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari: – furnizorilor de servicii de curierat; – furnizorilor de servicii de plată/bancare;/ – furnizorilor de servicii IT; – altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor noastre. În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.  În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal În momentul de faţă, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României. Securitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt protejate Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor firmei. Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație şi le stocăm pe servere securizate, asigurând în acelaşi timp redundanța datelor. Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi EuPlatesc. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, securizate. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. Ce drepturi aveți Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor. Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi: Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteţi cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail menţionată mai sus. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informaţii suplimentare care au ca scop confirmarea identităţii dvs. Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează.

Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede şi să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dvs. Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.